Verwijdert veilig:

- Witte uitslag

- Cement Sluier

- Kleurverschil voegwerk

- Smet door valspecie